• Δευ. - Παρ. 9.00 - 20.00
 • Λ. Ιωαννίνων 430, 48100 Πρέβεζα
 • +30 26820 24222

Shop

Reservation
1
Pick up
--
--
Drop off
--
--
2
Type
--
Addons
--
3
Your information
--
Payment information
--

Vehicle Add-ons

TPC – Third Party Coverege

ΚΛΟΠΗ & ΠΥΡΟΣ: Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου σε περίπτωση φωτιάς ή κλοπής.
THIRD PARTY COVERAGE: The renter can be fully exempted from any liability for damage caused to the vehicle in the event of fire or theft.
DIEBSTAHL & BRAND: Der Mieter wird von der Haftung für jegliche Schäden am Auto bei Brand oder Diebstahl vollständig freigestellt.

CDW – Collison Damage Waiver

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ο ενοικιαστής επιλέγοντας την ασφάλεια αυτή ορίζει το μέγιστο ποσό ευθύνης του ενοικιαστή στα:
 • 700,00 € για τις κατηγορίες Economy και Recommended.
 • 900,00 € για την κατηγορία Premium.
COLLISION DAMAGE WAIVER: By selecting this insurance, the renter’s maximum amount of liability is set at:
 • €700.00 for the Economy and Recommended categories.
 • €900.00 € for the Premium category.
VERZICHT BEI UNFALLSCHÄDEN: Bei Auswahl der betreffenden Versicherung wird die maximale Selbstbeteiligung des Mieters wie folgt festgesetzt:
 • 700,00 € für die Kategorien Economy und Recommended.
 • 900,00 € für die Kategorie Premium.

SCDW – Super Collision Damage Waiver & TPC

SUPER ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΚΛΟΠΗ & ΠΥΡΟΣ: Ο ενοικιαστής επιλέγοντας την ασφάλεια αυτή απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου σε περίπτωση φωτιάς ή κλοπής και ορίζει το μέγιστο ποσό ευθύνης του ενοικιαστή στα:
 • 500,00 € για τις κατηγορίες Economy και Recommended.
 • 700,00 € για την κατηγορία Premium.
SUPER COLLISION DAMAGE WAIVER & THIRD PARTY COVERAGE: By selecting this insurance, the renter can be fully exempted from any liability for damage caused to the vehicle in the event of fire or theft and the maximum amount of liability is set at:
 • €500.00 for the Economy and Recommended categories.
 • €700.00 € for the Premium category.
SUPER VERZICHT BEI UNFALLSCHÄDEN & DIEBSTAHL & BRAND: Bei Auswahl der betreffenden Versicherung wird der Mieter von der Haftung für jegliche Schäden am Auto bei Brand oder Diebstahl vollständig freigestellt und die maximale Selbstbeteiligung des Mieters wie folgt festgesetzt:
 • 500,00 € für die Kategorien Economy und Recommended.
 • 700,00 € für die Kategorie Premium.

Navigation System

Βρείτε την καλύτερη διαδρομή με το GPS
Baby seat  (0-13 kg / Group 0+)
Child seat  (9-36 kg / Group 1/2/3)

Child Booster Seat

Booster seat (15-36 kg / Group 2/3)

Car

Please select your vehicle

Rate

-- -- --

Add-ons

-- -- --
Estimated total --
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!